Trädfällning och stubbfräsning i Stockholm

Hjälper.se erbjuder trädfällning av alla svårighetsgrader i hela Stockholm. Vi arbetar med olika tekniker beroende på de aktuella förutsättningarna.

Professionell trädfällning i hela Stockholm

Gratis hembesök

Vi börjar vårt uppdrag med en grundlig bedömning av trädet som ska tas ned – hur det lutar, vilket skick det är i och hur omgivningen ser ut. Detta avgör med vilken metod trädet ska fällas. Efter hembesöket får du en offert på vad arbetet kommer kosta.

Trädfällning

Vi sektionsfäller alla träd för att vara säker på att inga närstående byggnader, eller annat värdefullt blir skadat. Sektionsfällning innebär att en professionell arborist med flera års erfarenhet klättrar upp i trädet och fäller det gren för gren, och bit för bit. Sektionsfällning är otroligt intressant att se på.

Stubbfräsning

Hjälper.se erbjuder även snabb och effektiv borttagning av stubbar. Vi har maskiner som fräser bort stubben till ungefär 10 cm under marknivå. Därefter kan vi fylla gropen med jord och så nytt gräs. Flisen som blir kvar kan man använda i komposten eller i rabatten. Vill man inte ha kvar flisen så hämtar vi även denna.

Bortforsling av stammar och ris

Vi erbjuder även bortforsling av de nedtagna träden. Mer information finns på sidan om transporter i Stockholm

Läs våra fullständiga leveransvillkor

Boka gratis hembesök

Betala halva arbetskostnaden på trädfällning och trädvård

Sedan juli 2009 ger de flesta trädgårdstjänster på den egna tomten rätt till skattereduktion (RUT-avdrag). Detta innebär att ni enbart betalar halva kostnaden för arbetet. Vi ordnar alla papper och du får rabatten direkt på din faktura.

Exempel på arbeten som berättigar till RUT-avdrag:

  • Beskärning och fällning av träd
  • Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort

Mer information om skattereduktionen (RUT- och ROT-avdrag) hittar ni på Skatteverkets hemsida.

AndreasMalmTrädfällning och stubbfräsning i Stockholm