Transporter och leveranser i Stockholm

Har ni något som behöver hämtas eller lämnas? Hjälper.se erbjuder alla slags transporter: bortforsling eller leverans av möbler, leverans av fyllnadsmassor, bortforsling av trädgårds- & byggavfall och mycket mer – både för privatpersoner och företag

Vi hämtar ert avfall så att ni slipper!

Bortforsling av avfall

Hjälper.se har flera olika lastbilar anpassade för olika ändamål. Vare sig ni behöver flytta på möbler, fällda träd eller byggavfall så har vi en passande lösning.

Arbetskostnad vid transporter

Vi hjälper er att bära, montera möbler och göra fint i trädgården. Arbetet kan berättiga till 50% RUT-avdrag om det rör sig om trädgårdsarbete eller flytthjälp.

Pris fr 399:-/timme och person inkl. moms (utan RUT)
3 timmar minimidebitering

Bortforslingsavgifter (sommartid):

Lätt lastbil
En körning, bilen rymmer ca. 4,5 m3
Pris fr. 1350 kr inkl. moms

Container
En körning, containern rymmer ca. 9 m3
Pris fr. 4 500 kr inkl. moms

Återvinningsavgift tillkommer.

Flyttransporter & flytthjälp

Vi erbjuder även flyttransporter, se info och priser under Flytthjälp.

Vi hänvisar till beställningsvillkor för mer information.

Boka gratis hembesök

Betala halva arbetskostnaden på flyttjänster

Sedan juli 2009 ger flyttjänster och trädgårdsarbete rätt till skattereduktion (RUT-avdrag). Detta innebär att ni enbart betalar halva kostnaden för arbetet. Vi ordnar alla papper och du får rabatten direkt på din faktura. Övriga transporter ger ej rätt till RUT-adrag

Exempel på arbeten som berättigar till RUT-avdrag:

  • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport vid flytt
  • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget vid fytt
  • upp- och nedmontering av möbler vid flytt
  • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Exempel på arbeten som INTE berättigar till RUT-avdrag:

  • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
  • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
  • bortforsling av trädgårdsavfall
  • bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

Mer information om skattereduktionen (RUT- och ROT-avdrag) hittar ni på Skatteverkets hemsida.

AndreasMalmTransporter i Stockholm